Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

Agendacommissie

donderdag 12 januari 2023

18:15 - 19:15
Locatie

Vergaderzaal 5

Voorzitter
J.C. Oostrum
Toelichting

Let op, wilt u gebruik maken van een broodje tijdens de vergadering dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 10 januari voor 12.00 uur aangeven bij de griffie

Agendapunten

 1. 1

  • Nog andere agendapunten?
  • Gevraagd om de lijst van Ingekomen stukken op deze wijze aan de raad voor te leggen
  • Gevraagd om kennis te nemen van het overzicht van stukken die voor de gemeenteraad, niet openbaar gepubliceerd, ter inzage liggen
 2. 2

  • Bijgevoegd & gevraagd vaststelling
  • Concept geplaatst (d.d. 9 december 2022)
  • Geen aanvulling ontvangen derhalve: Hamerstuk
 3. 3

  • Afspraak in het presidium gemaakt om raadsvergaderingen met de voorzitter te evalueren
  • Nog geen - concept - verslag ontvangen
 4. 4.a

  • Vanuit vorig overleg
  • Afspraken maken
 5. 4.b

  • Vast agendapunt
  • Zie hiervoor ook de memo vanuit de driehoek
  • op 11 januari was-wordt lijst actualisatie APV gemeente Gorinchem geplaatst
  • op 11 januari nieuwe jaaragenda 2023 geplaatst, de aanvullingen zijn: 17 februari bijzondere bijeenkomst, 8 juni fractievoorzittersoverleg en 17 december fractievoorzittersoverleg
 6. 4.c

 7. 4.d

 8. 4.e

 9. 5.a

  • Bijgevoegd memo van het college inzake afhandeling moties van de raad.
  • Gevraagd wordt deze als zodanig ter besluitvorming voor te leggen in de eerstvolgende raadsvergadering.
 10. 5.b

  • Bijgevoegd memo van het college inzake afhandeling toezeggingen aan de raad.
  • Gevraagd wordt deze als zodanig ter besluitvorming voor te leggen in de eerstvolgende raadsvergadering.
 11. 6

  Vergaderingen 2023


  Agendacommissies


  donderdag 12 januari 2023
  donderdag 16 februari 2023
  donderdag 23 maart 2023
  donderdag 13 april 2023
  woensdag 17 mei 2023
  donderdag 22 juni 2023
  donderdag 24 augustus 2023
  donderdag 21 september 2023
  donderdag 12 oktober 2023
  donderdag 23 november 2023
  donderdag 14 december 2023


  Fractievoorzittersoverleggen


  donderdag 2 februari 2023
  donderdag 7 september 2023


  Aanvang 18.15 uur sluiting 19.15 uur