Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M06 ‘Een boom voor iedereen'

ID

217

Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (12. Vaststellen officiele indiening moties & amendementen)
donderdag 8 juli 15:00 tot 21:00
Raadzaal
Titel

M06 ‘Een boom voor iedereen'

Status

aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder

J.P. van der Geest

Team

SO

Toelichting

Via deze motie verzoekt de raad het college om de inwoners van Gorinchem een boom voor in de tuin te schenken. Hiermee een positieve bijdrage te leveren aan een prettigere leefomgeving. Vergroening van ons woongebied, verhoogt biodiversiteit (vogels, bijen en vlinders) en het biedt een gezonder leefklimaat. De financiering hiervoor reserveren vanuit het budget uitvoering restant coalitieakkoord. Deze motie is afkomstig uit de raadsvergadering van 8 juli 2021.

Stand van zaken

Inmiddels bent u middels een RIB met het nummer Z/21/714335 D-785692 geïnformeerd over de invulling van deze
motie.
Raadsinformatiebrief en bijlage 785692 toegevoegd

Datum afdoening

24-2-2022

Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen