Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

Agendacommissie

donderdag 29 september 2022

18:15 - 19:15

Locatie
Vergaderzaal 6
Voorzitter
R.W.J. Melissant-Briene

Agendapunten

  • Nog andere agendapunten?
  • Gevraagd om de lijst van Ingekomen stukken op deze wijze aan de raad voor te leggen. De bijgaande lijst is 29/09 aangevuld met de ingekomen stukken tot en met 28 september.
  • Bijgevoegd & gevraagd vaststelling
  • Concept geplaatst op (dd. 12 september 2022)
  • Geen aanvulling ontvangen derhalve: Hamerstuk
  • Afspraak in het presidium gemaakt om raadsvergaderingen met de voorzitter te evalueren
  • Vast agendapunt
  • ┬áDe documenten memo mutaties, was-wordt jaaragenda en concept jaaragenda 2022-2023 zijn op 29 september om 10.45 uur geplaatst
  • Verzoek namens de fractie van het CDA, raadslid Vd Geest, commissie digitaal toegezonden (gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding)
  • Verzoek namens het bestuur van Unitas, Paul Piket, commissie digitaal toegezonden (gestegen energielasten)
 1. Bijgevoegd memo van het college inzake afhandeling moties van de raad.
  Gevraagd wordt deze als zodanig ter besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 29 september

 2. Bijgevoegd memo van het college inzake afhandeling toezeggingen aan de raad
  Gevraagd wordt deze als zodanig ter besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 29 september

 3. Volgende geplande vergaderingen 2022:

  Agendacommissie

  • 13 oktober
  • 17 november
  • 8 december

  Aanvang 18.15 uur sluiting 19.15 uur