Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering

donderdag 29 september 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
R.W.J. Melissant-Briene
Start
donderdag 29 september 2022 19:25
Eind
donderdag 29 september 2022 22:56

Agendapunten

 1. Aanmeldingen:

  • Dhr. J. Van Ligten met het onderwerp 'Plaatsing windmolens bij Avelingen'

  Maandelijks een inspraakronde ….

  De gemeenteraad hoort graag hoe inwoners, verenigingen en organisaties denken over wonen en werken in Gorinchem. Daarom nodigt de raad iedereen uit die hierover iets te vertellen heeft. Op de 1e etage van het stadhuis staat iedere maand de Zeepkist voor u klaar. Vanaf dat kleine podium spreekt u raadsleden, wethouders en andere betrokkenen toe.

  … over een onderwerp naar uw keuze

  U kunt allerlei onderwerpen aankaarten. Daaraan verbinden we geen regels. U kunt aandacht vragen voor een mooi initiatief in uw buurt. U kunt laten zien wat uw club doet. U kunt suggesties doen om iets te verbeteren, of een misstand naar voren brengen. Wilt u reageren op een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u beter inspreken in de sessies waar dat onderwerp op de agenda staat.

  Aanmelden voor de Zeepkist is nodig!

  U dient zich van te voren voor de Zeepkist te melden. Dat kan tot uiterlijk maandag 26 september 12.00 uur via griffie@gorinchem.nl of 0183 659 550.

  Actie: ter bespreking

 2. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen

  00:30:02 - 00:31:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:31:43 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 3. Concrete vragen over de stukken dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.

  Besloten wordt over de wijze van afdoening van de stukken als hamerstuk, op voorstel agendacommissie.
  De memo's moties en toezeggingen staan geagendeerd voor de agendacommissie van 29 september.

  00:33:04 - 00:33:13 - Meijden, T. van der
  00:33:17 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 4. Aan de agenda kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd.

  De raad beslist op voorstel van de voorzitter bij aanvang van de vergadering, of en op welk moment in de vergadering, een eventuele motie ''vreemd aan de orde van de dag' wordt behandeld.

  00:33:39 - 00:33:55 - Groot, P. de
  00:34:10 - 00:34:12 - Bahlmann, B.C.S.
  00:34:12 - 00:34:27 - Oostrum, J.C.
  00:34:38 - 00:34:53 - Bahlmann, B.C.S.
 5. Aanmeldingen voor dit vragenuurtje en mededelingen vanuit het college dienen tijdig, uiterlijk de maandag 24.00 uur voorafgaande aan de vergadering, bij de raadsgriffie te zijn ingediend.

  Het vragenuurtje is bedoeld voor raadsleden om kort en bondig vragen te stellen over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover de raadsleden graag nader willen worden geïnformeerd.

  Voor het college bestaat de mogelijkheid actuele informatie te delen met de raad.

  00:37:02 - 00:38:27 - Geest, J.P. van der
  00:38:29 - 00:38:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:38:55 - 00:47:30 - Polatli, F.
  00:40:20 - 00:40:27 - Geest, J.P. van der
  00:40:44 - 00:40:47 - Geest, J.P. van der
  00:44:44 - 00:44:50 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:44:45 - 00:45:36 - Schefferlie, P.C.J.
  00:46:17 - 00:46:19 - Geest, J.P. van der
  00:46:19 - 00:46:24 - Schefferlie, P.C.J.
  00:46:38 - 00:47:23 - Geest, J.P. van der
  00:46:39 - 00:46:41 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:46:42 - 00:46:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:47:25 - 00:47:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:47:33 - 00:47:49 - Geest, J.P. van der
  00:47:51 - 00:47:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:47:53 - 00:48:17 - Polatli, F.
  00:48:01 - 00:48:11 - Geest, J.P. van der
  00:48:17 - 00:48:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:48:38 - 00:50:14 - Krol, A.
  00:50:15 - 00:50:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:50:38 - 01:05:43 - Molengraaf , M.J.
  00:52:01 - 00:52:12 - Krol, A.
  00:52:18 - 00:52:21 - Krol, A.
  00:55:41 - 00:55:46 - Schefferlie, P.C.J.
  00:55:46 - 00:55:50 - Krol, A.
  00:55:46 - 00:55:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:55:50 - 00:55:52 - Koçak, A.
  00:55:53 - 00:56:46 - Koçak, A.
  00:57:25 - 00:57:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:57:26 - 00:57:41 - Houwelingen, A.C. van
  00:58:20 - 00:58:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:58:21 - 00:58:23 - Krol, A.
  00:58:23 - 00:59:47 - Schefferlie, P.C.J.
  00:58:24 - 00:59:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:01:19 - 01:01:22 - Schefferlie, P.C.J.
  01:01:22 - 01:02:01 - Schefferlie, P.C.J.
  01:01:51 - 01:02:21 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:02:20 - 01:02:43 - Koçak, A.
  01:02:43 - 01:02:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:03:11 - 01:03:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:03:16 - 01:03:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:03:18 - 01:03:43 - Meijden, T. van der
  01:04:08 - 01:05:40 - Meijden, T. van der
  01:05:40 - 01:05:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:06:08 - 01:08:21 - Hartog, W.G. den
  01:08:23 - 01:08:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:08:41 - 01:10:16 - Boer, M. de
  01:10:15 - 01:10:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:10:17 - 01:10:34 - Hartog, W.G. den
  01:10:36 - 01:11:37 - Boer, M. de
  01:11:37 - 01:11:47 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:11:49 - 01:13:11 - Tekir, I.
  01:13:13 - 01:13:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:13:33 - 01:17:05 - Dansen, E.L.
  01:17:06 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 6. Bespreekstukken en hamerstukken
  Aan het begin van een raadsvergadering stelt de raad de agenda vast. Er zijn hamerstukken en bespreekstukken. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als er binnen de parallelsessie hierover een unaniem positief advies gegeven wordt aan de raad.

  Geen hamerstukken ontvangen

 7. Nu de raadsvoorstellen opgenomen onder agendapunt 7 geen behandeling kennen in een voorafgaande sessie, zijn deze als bespreekstuk geagendeerd

 8. Geplaatst op de agenda bij besluit van de agendacommissie op 8 september 2022.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2022-812112 Rvs Realisatie parkeerplaatsen Bullekeslaan
 9. Geplaatst op de agenda bij besluit van de agendacommissie op 8 september 2022.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2022-813424 Rvs Meicirculaire gemeentefonds 2022
 10. Na ontvangst wordt het raadsvoorstel direct geplaatst binnen de raadsagenda

 11. Motie
  Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat op de agenda staat. Vaak roepen moties het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. Een motie kan ook afkeuring over iets uitspreken: dat doet de raad met een motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen. Een aangenomen motie is niet bindend: het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel uitleggen.

  Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp. De vergadering moet bij de agendering instemmen met agendering van een dergelijke motie.

  01:20:34 - - Groot, P. de
 12. Moties

  Titel
  M01 CDA DG PvdA SB SP Gratis menstruatieproducten voor minima
  01:22:08 - 01:22:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:22:14 - 01:22:32 - Meijden, T. van der
  01:22:35 - 01:22:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:22:36 - 01:22:59 - Bahlmann, B.C.S.
  01:22:59 - 01:23:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:23:02 - 01:23:52 - Pagter, M. de
  01:23:04 - 01:23:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:23:53 - 01:24:26 - Pellikaan, L.P.W.
  01:23:53 - 01:23:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:24:28 - 01:24:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:24:55 - 01:27:33 - Molengraaf , M.J.
  01:25:22 - 01:25:26 - Koçak, A.
  01:27:34 - 01:27:51 - Groot, P. de
  01:27:36 - 01:27:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:27:36 - 01:28:08 - Molengraaf , M.J.
  01:27:56 - 01:27:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:28:11 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 13. Moties

  Titel
  M02 PvdA CDA D66 DG Energienoodfonds
  01:28:58 - 01:31:11 - Oostrum, J.C.
  01:31:12 - 01:31:31 - Houwelingen, A.C. van
  01:31:13 - 01:31:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:31:15 - 01:31:16 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:31:30 - 01:32:21 - Oostrum, J.C.
  01:32:21 - 01:32:24 - Houwelingen, A.C. van
  01:32:25 - 01:32:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:32:32 - 01:32:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:32:38 - 01:34:25 - Tekir, I.
  01:34:26 - 01:34:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:34:26 - 01:35:15 - Krol, A.
  01:35:12 - 01:36:27 - Tekir, I.
  01:36:29 - 01:36:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:36:54 - 01:40:47 - Santen, N. van
  01:39:17 - 01:39:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:39:18 - 01:40:05 - Geest, J.P. van der
  01:40:47 - 01:40:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:40:47 - 01:40:49 - Willigen, K. van
  01:40:47 - 01:41:09 - Meijden, T. van der
  01:40:49 - 01:41:19 - Santen, N. van
  01:41:10 - 01:41:16 - Meijden, T. van der
  01:41:19 - 01:41:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:41:39 - 01:42:40 - Klein, J.
  01:42:40 - 01:42:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:42:40 - 01:43:34 - Tekir, I.
  01:42:54 - 01:44:47 - Klein, J.
  01:43:19 - 01:43:21 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:44:23 - 01:44:44 - Tekir, I.
  01:44:46 - 01:44:50 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:44:59 - 01:46:33 - Geest, J.P. van der
  01:46:35 - 01:46:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:46:55 - 01:48:43 - Schefferlie, P.C.J.
  01:48:46 - 01:48:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:48:47 - 01:48:55 - Hamann, E.W.H.
  01:48:57 - 01:49:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:49:18 - 01:57:21 - Polatli, F.
  01:49:46 - 01:50:08 - Tekir, I.
  01:50:27 - 01:50:43 - Tekir, I.
  01:51:07 - 01:51:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:51:08 - 01:51:48 - Oostrum, J.C.
  01:51:59 - 01:52:07 - Oostrum, J.C.
  01:52:28 - 01:52:36 - Oostrum, J.C.
  01:52:34 - 01:52:42 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:52:47 - 01:52:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:52:49 - 01:52:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:53:42 - 01:53:42 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:56:37 - 01:57:20 - Schefferlie, P.C.J.
  01:56:41 - 01:57:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:57:18 - 01:57:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:57:20 - 01:58:07 - Tekir, I.
  01:58:04 - 01:58:19 - Polatli, F.
  01:58:17 - 01:58:53 - Tekir, I.
  01:58:41 - 01:59:16 - Polatli, F.
  01:58:53 - 01:58:57 - Klein, J.
  01:58:58 - 01:58:59 - Klein, J.
  01:58:59 - 01:59:03 - Klein, J.
  01:59:13 - 01:59:29 - Tekir, I.
  01:59:28 - 01:59:34 - Klein, J.
  01:59:29 - 01:59:35 - Hamann, E.W.H.
  01:59:32 - 01:59:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:59:35 - 01:59:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:59:38 - 01:59:59 - Schefferlie, P.C.J.
  02:00:00 - 02:00:32 - Polatli, F.
  02:00:31 - 02:00:44 - Schefferlie, P.C.J.
  02:00:47 - 02:01:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:01:00 - 02:01:21 - Hamann, E.W.H.
  02:01:21 - 02:01:47 - Tekir, I.
  02:01:45 - 02:01:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:01:47 - 02:01:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:01:54 - 02:02:31 - Klein, J.
  02:02:32 - 02:03:07 - Polatli, F.
  02:03:04 - 02:03:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:03:04 - 02:03:07 - Tekir, I.
  02:03:09 - 02:04:34 - Geest, J.P. van der
  02:03:14 - 02:03:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:04:33 - 02:04:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:04:33 - 02:04:38 - Hamann, E.W.H.
  02:04:35 - 02:04:36 - Polatli, F.
  02:04:39 - 02:06:02 - Polatli, F.
  02:06:01 - 02:06:25 - Geest, J.P. van der
  02:06:02 - 02:06:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:06:25 - 02:06:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:06:27 - 02:07:06 - Hamann, E.W.H.
  02:07:07 - 02:07:41 - Geest, J.P. van der
  02:07:42 - 02:07:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:07:43 - 02:08:36 - Polatli, F.
  02:08:37 - 02:08:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:08:53 - 02:16:13 - Molengraaf , M.J.
  02:10:52 - 02:11:32 - Tekir, I.
  02:10:54 - 02:10:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:12:06 - 02:12:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:12:06 - 02:12:10 - Tekir, I.
  02:12:10 - 02:13:15 - Oostrum, J.C.
  02:13:15 - 02:13:31 - Oostrum, J.C.
  02:13:34 - 02:13:48 - Oostrum, J.C.
  02:14:06 - 02:14:13 - Oostrum, J.C.
  02:14:18 - 02:15:21 - Tekir, I.
  02:15:12 - 02:15:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:15:14 - 02:15:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:16:11 - 02:16:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:16:14 - 02:16:17 - Oostrum, J.C.
  02:16:18 - 02:16:23 - Santen, N. van
  02:16:19 - 02:16:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:16:19 - 02:16:29 - Hamann, E.W.H.
  02:16:24 - 02:16:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:16:25 - 02:16:28 - Santen, N. van
  02:16:25 - 02:16:25 - Houwelingen, A.C. van
  02:16:30 - 02:16:31 - Hamann, E.W.H.
  02:42:38 - 02:43:30 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:43:35 - 02:44:43 - Oostrum, J.C.
  02:44:54 - 02:45:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:45:02 - 02:45:59 - Tekir, I.
  02:46:01 - 02:46:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:46:05 - 02:47:10 - Santen, N. van
  02:46:52 - 02:46:57 - Oostrum, J.C.
  02:47:04 - 02:47:05 - Oostrum, J.C.
  02:47:09 - 02:47:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:47:11 - 02:48:09 - Schefferlie, P.C.J.
  02:47:19 - 02:47:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:48:09 - 02:48:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:48:10 - 02:48:38 - Klein, J.
  02:48:39 - 02:48:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:48:54 - 02:52:30 - Hamann, E.W.H.
  02:50:17 - 02:50:18 - Oostrum, J.C.
  02:51:02 - 02:51:52 - Tekir, I.
  02:51:06 - 02:51:08 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:52:31 - 02:52:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:52:39 - 02:53:49 - Houwelingen, A.C. van
  02:53:50 - 02:54:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:03:37 - 03:04:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:04:41 - 03:06:46 - Molengraaf , M.J.
  03:06:48 - 03:06:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:06:49 - 03:07:58 - Molengraaf , M.J.
  03:06:52 - 03:07:44 - Oostrum, J.C.
  03:06:53 - 03:06:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:07:46 - 03:08:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:07:50 - 03:08:34 - Tekir, I.
  03:08:36 - 03:08:54 - Geest, J.P. van der
  03:08:54 - 03:08:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:08:55 - 03:09:17 - Tekir, I.
  03:09:16 - 03:09:19 - Molengraaf , M.J.
  03:09:20 - 03:09:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:09:20 - 03:09:22 - Schefferlie, P.C.J.
  03:09:21 - 03:09:22 - Tekir, I.
  03:09:22 - 03:09:43 - Santen, N. van
  03:09:42 - 03:09:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:09:44 - 03:10:08 - Schefferlie, P.C.J.
  03:10:09 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 14. Moties

  Titel
  M03 GA Verduurzaming Vastgoed
  03:12:39 - 03:14:04 - Bahlmann, B.C.S.
  03:14:08 - 03:14:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:14:12 - 03:14:43 - Meijden, T. van der
  03:14:45 - 03:15:30 - Koçak, A.
  03:14:46 - 03:14:50 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:15:31 - 03:15:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:15:34 - 03:16:25 - Santen, N. van
  03:16:24 - 03:16:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:16:39 - 03:17:57 - Schefferlie, P.C.J.
  03:16:47 - 03:16:48 - Bahlmann, B.C.S.
  03:18:00 - 03:18:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:18:15 - 03:18:41 - Klein, J.
  03:18:38 - 03:19:01 - Koçak, A.
  03:18:45 - 03:18:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:18:59 - 03:19:06 - Klein, J.
  03:19:01 - 03:19:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:19:10 - 03:19:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:19:19 - 03:20:09 - Houwelingen, A.C. van
  03:20:06 - 03:20:09 - Bahlmann, B.C.S.
  03:20:10 - 03:20:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:20:30 - 03:23:37 - Boer, M. de
  03:22:09 - 03:22:09 - Klein, J.
  03:22:22 - 03:23:51 - Bahlmann, B.C.S.
  03:23:37 - 03:23:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:23:38 - 03:23:39 - Koçak, A.
  03:23:50 - 03:23:54 - Klein, J.
  03:23:51 - 03:24:28 - Koçak, A.
  03:23:51 - 03:23:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:24:06 - 03:24:19 - Boer, M. de
  03:24:24 - 03:24:32 - Meijden, T. van der
  03:24:27 - 03:24:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:24:35 - 03:25:37 - Boer, M. de
  03:25:34 - 03:25:57 - Koçak, A.
  03:26:00 - 03:26:03 - Klein, J.
  03:26:02 - 03:26:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:26:07 - 03:26:24 - Boer, M. de
  03:26:21 - 03:26:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:26:24 - 03:27:00 - Klein, J.
  03:27:01 - 03:27:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:27:04 - 03:27:24 - Meijden, T. van der
  03:27:25 - 03:28:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:28:07 - 03:28:58 - Houwelingen, A.C. van
  03:28:50 - 03:29:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:29:03 - 03:29:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:29:05 - 03:29:41 - Boer, M. de
  03:29:39 - 03:29:46 - Bahlmann, B.C.S.
  03:29:47 - 03:30:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:29:59 - 03:30:33 - Koçak, A.
  03:30:35 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 15. Na de vergadering worden het audioverslag en de notulen op de site geplaatst