Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Coalitieakkoord, inhoudelijke bespreking en hamerstukken

donderdag 8 september 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
R.W.J. Melissant-Briene
Start
donderdag 8 september 2022 19:26
Eind
donderdag 15 september 2022 12:08

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen

  Afspraak fractievoorzittersoverleg (6 september), geen mondelinge vragen binnen deze bijzondere raadsvergadering

  05:09:57 - 05:09:41 - Pellikaan, L.P.W.
  05:09:39 - 05:09:35 - Schefferlie, P.C.J.
  05:09:33 - 05:09:29 - Willigen, K. van
  05:09:28 - 05:09:24 - Boutachkourt, A.
  05:09:23 - 05:09:17 - Houwelingen, A.C. van
  05:09:16 - 05:09:11 - Stevens, D.
  05:09:09 - 05:09:05 - Klein, J.
  05:09:04 - 05:09:00 - Gammeren, D. van
  05:08:59 - 05:08:55 - Loderus, W.
  05:08:53 - 05:08:50 - Metz, G.
  05:08:48 - 05:08:44 - Veen, D. van
  05:08:43 - 05:08:34 - Oostrum, J.C.
  05:08:34 - 05:08:27 - Oostrum, J.C.
  05:08:24 - 05:08:21 - Oostrum, J.C.
  05:08:20 - 05:08:13 - Koçak, A.
  05:08:11 - 05:08:07 - Groot, P. de
  05:08:04 - 05:07:58 - Santen, N. van
  05:07:57 - 05:07:54 - Hartog, W.G. den
  05:07:52 - 05:07:47 - Houtepen, M.C
  05:07:44 - 05:07:40 - Tekir, I.
  05:07:38 - 05:07:34 - Geest, J.P. van der
  05:07:33 - 05:07:29 - Oversteeg, J. van
  05:07:26 - 05:07:20 - Hamann, E.W.H.
  05:07:19 - 05:07:14 - Bahlmann, B.C.S.
  05:07:12 - 05:07:09 - Pagter, M. de
  05:07:07 - 05:07:04 - Krol, A.
  05:07:02 - 05:06:56 - Meijden, T. van der
  00:11:17 - 00:15:50 - Dansen, E.L.
  00:14:17 - 00:14:20 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:14:19 - 00:14:30 - Hamann, E.W.H.
  00:14:38 - 00:14:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:14:41 - 00:14:51 - Koçak, A.
  00:15:29 - 00:15:35 - Koçak, A.
  00:15:48 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 2. Aan de agenda van deze extra raadsvergadering kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd.

  00:16:38 - 00:16:53 - Geest, J.P. van der
  00:16:54 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 3. Mevrouw Alba-Heijdenrijk (D66) heeft de voorzitter van de raad gevraagd haar tijdelijk vervanging als raadslid door dhr. Van der Meijden in verband met ziekte te verlengen.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2022-823724 Rvs Tijdelijke vervanging raadslid mw. Alba-Heijdenrijk
  00:21:52 - 00:22:42 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:22:46 - 00:22:47 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:22:49 - 00:23:24 - Koçak, A.
  00:23:25 - 00:23:33 - Koçak, A.
  00:23:30 - 00:23:31 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:23:33 - 00:25:45 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:25:50 - 00:26:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:26:28 - 00:28:21 - Ambtelijke organisatie 1
  00:28:27 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 4. Bespreekstukken en hamerstukken
  Aan het begin van een raadsvergadering stelt de raad de agenda vast. Er zijn hamerstukken en bespreekstukken. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als er binnen de parallelsessie hierover een unaniem positief advies gegeven wordt aan de raad.

 5. Indien fractievoorzitters akkoord zijn met de agendering als hamerstuk in het overleg van 1 september 2022

  Stemmingen

  Onderwerp
  2022-822025 Rvs Benoemen van vertegenwoordigers namens Gorinchem in het algemeen bestuur
 6. Uitkomst van fractievoorzittersoverleg d.d. 1 september 2022: het voorstel als bijgaand voor te leggen.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2022-738894 Rvs Benoeming 1e en 2e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
  00:31:20 - 00:32:05 - Tekir, I.
  00:32:15 - 00:32:29 - Tekir, I.
  00:32:35 - 00:34:02 - Tekir, I.
  00:34:04 - 00:34:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:34:05 - 00:34:34 - Hamann, E.W.H.
  00:34:35 - 00:34:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:34:35 - 00:35:01 - Stevens, D.
  00:35:03 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 7. Uitkomst van fractievoorzittersoverleg d.d. 1 en 6 september 2022: het voorstel als bijgaand voor te leggen.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2022-796529 Raadsvoorstel Instellen van de agendacommissie 2022-2026
 8. Voorzitter geeft voorafgaand aan het debat een toelichting op de inhoudelijke bespreking van het Coalitieakkoord en het raadsvoorstel 'Van coalitieakkoord naar collegeprogramma'

  Amendementen

  Titel
  A01 PvdA Sociaal Domein (INGETROKKEN)
  A02 Democraten Gorinchem en D66 - Vergroten aanbod starterswoningen (INGETROKKEN)
  A03 Democraten Gorinchem - RES Alblasserwaard (INGETROKKEN)
  A04 Democraten Gorinchem Coalitieakkoord en Raadsagenda

  Moties

  Titel
  M01 D66 en Democraten Gorinchem Ondersteun de middeninkomens
  M02 D66 en PvdA Herijking is geen uitsluiting
  M03 D66 en PvdA Bouwen aan Gorinchem
  M04 PvdA en D66 Bestaande woningvoorraad
  M05 PvdA Stimuleren zonnepanelen (INGETROKKEN)
  M06 CDA en Democraten Gorinchem Help verenigingen de winter door
  M07 Democraten Gorinchem Prioriteit windturbines
  M08 Democraten Gorinchem Prioriteit starterswoningen
  M09 Pvda Prioriteit thema ‘Sociaal Domein’

  Stemmingen

  Onderwerp
  2022-823144 Rvs Van coalitieakkoord naar collegeprogramma
  00:40:12 - 00:49:02 - Tekir, I.
  00:49:03 - 00:49:08 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:49:18 - 00:59:08 - Oostrum, J.C.
  00:59:05 - 00:59:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:59:08 - 00:59:09 - Oostrum, J.C.
  00:59:33 - 01:06:32 - Geest, J.P. van der
  01:06:34 - 01:06:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:07:10 - 01:19:33 - Schefferlie, P.C.J.
  01:19:34 - 01:19:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:20:06 - 01:24:43 - Klein, J.
  01:24:48 - 01:24:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:25:21 - 01:33:06 - Santen, N. van
  01:31:04 - 01:31:05 - Schefferlie, P.C.J.
  01:31:11 - 01:31:39 - Schefferlie, P.C.J.
  01:31:17 - 01:31:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:31:58 - 01:32:16 - Schefferlie, P.C.J.
  01:33:10 - 01:33:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:33:30 - 01:39:42 - Pagter, M. de
  01:39:44 - 01:39:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:40:18 - 01:47:03 - Hamann, E.W.H.
  01:47:00 - 01:47:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:47:22 - 01:52:27 - Stevens, D.
  01:52:29 - 01:52:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:36:08 - 02:37:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:37:04 - 02:45:37 - Molengraaf , M.J.
  02:43:29 - 02:45:03 - Tekir, I.
  02:43:35 - 02:43:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:45:17 - 02:45:23 - Tekir, I.
  02:45:36 - 02:45:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:45:36 - 02:45:50 - Santen, N. van
  02:45:39 - 02:46:56 - Molengraaf , M.J.
  02:45:40 - 02:45:41 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:46:55 - 02:47:25 - Santen, N. van
  02:47:10 - 02:47:25 - Molengraaf , M.J.
  02:47:25 - 02:47:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:47:26 - 02:47:30 - Krol, A.
  02:47:27 - 02:48:26 - Koçak, A.
  02:47:47 - 02:51:27 - Molengraaf , M.J.
  02:48:26 - 02:49:02 - Krol, A.
  02:50:16 - 02:50:18 - Krol, A.
  02:50:20 - 02:50:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:50:20 - 02:50:47 - Meijden, T. van der
  02:50:58 - 02:51:12 - Meijden, T. van der
  02:51:26 - 02:51:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:51:27 - 02:51:53 - Stevens, D.
  02:51:49 - 02:52:00 - Molengraaf , M.J.
  02:51:54 - 02:51:57 - Schefferlie, P.C.J.
  02:51:56 - 02:51:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:51:58 - 02:52:26 - Schefferlie, P.C.J.
  02:52:26 - 02:53:16 - Molengraaf , M.J.
  02:53:03 - 02:53:04 - Koçak, A.
  02:53:05 - 02:53:06 - Koçak, A.
  02:53:11 - 02:53:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:53:11 - 02:53:47 - Koçak, A.
  02:53:44 - 02:53:48 - Molengraaf , M.J.
  02:53:48 - 02:53:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:54:14 - 02:55:50 - Polatli, F.
  02:55:50 - 02:57:17 - Tekir, I.
  02:55:52 - 02:55:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:56:24 - 03:04:48 - Polatli, F.
  02:57:16 - 02:57:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:57:18 - 02:57:19 - Hamann, E.W.H.
  02:57:19 - 02:58:33 - Houwelingen, A.C. van
  02:59:31 - 02:59:35 - Tekir, I.
  02:59:34 - 02:59:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:59:35 - 03:00:04 - Houwelingen, A.C. van
  03:00:13 - 03:00:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:00:16 - 03:01:27 - Hamann, E.W.H.
  03:01:39 - 03:01:49 - Hamann, E.W.H.
  03:01:50 - 03:01:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:01:50 - 03:02:52 - Geest, J.P. van der
  03:03:17 - 03:03:51 - Geest, J.P. van der
  03:04:09 - 03:04:20 - Geest, J.P. van der
  03:04:12 - 03:04:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:04:46 - 03:04:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:05:15 - 03:08:36 - Mager, A.
  03:07:03 - 03:08:04 - Schefferlie, P.C.J.
  03:07:07 - 03:07:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:08:35 - 03:08:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:08:36 - 03:09:10 - Oostrum, J.C.
  03:08:38 - 03:08:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:08:54 - 03:09:51 - Mager, A.
  03:09:52 - 03:09:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:10:11 - 03:12:31 - Boer, M. de
  03:12:30 - 03:14:05 - Tekir, I.
  03:12:31 - 03:12:32 - Schefferlie, P.C.J.
  03:12:34 - 03:12:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:14:04 - 03:14:59 - Boer, M. de
  03:14:58 - 03:15:02 - Schefferlie, P.C.J.
  03:14:59 - 03:15:30 - Tekir, I.
  03:15:19 - 03:16:45 - Boer, M. de
  03:16:44 - 03:17:05 - Tekir, I.
  03:16:55 - 03:16:57 - Pagter, M. de
  03:16:57 - 03:18:03 - Boer, M. de
  03:17:22 - 03:17:23 - Tekir, I.
  03:17:57 - 03:18:15 - Tekir, I.
  03:18:02 - 03:18:16 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:18:15 - 03:19:07 - Schefferlie, P.C.J.
  03:19:05 - 03:19:14 - Hamann, E.W.H.
  03:19:08 - 03:19:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:19:09 - 03:19:12 - Schefferlie, P.C.J.
  03:19:10 - 03:19:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:19:14 - 03:19:39 - Boer, M. de
  03:19:31 - 03:19:39 - Schefferlie, P.C.J.
  03:19:39 - 03:20:10 - Schefferlie, P.C.J.
  03:19:40 - 03:19:42 - Hamann, E.W.H.
  03:19:41 - 03:19:45 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:20:12 - 03:20:20 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:20:20 - 03:21:54 - Hamann, E.W.H.
  03:21:55 - 03:22:01 - Schefferlie, P.C.J.
  03:21:55 - 03:21:56 - Meijden, T. van der
  03:21:55 - 03:22:06 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:21:58 - 03:22:28 - Meijden, T. van der
  03:22:28 - 03:22:59 - Pagter, M. de
  03:22:28 - 03:22:29 - Santen, N. van
  03:22:38 - 03:22:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:22:58 - 03:24:25 - Meijden, T. van der
  03:22:58 - 03:23:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:22:59 - 03:23:15 - Schefferlie, P.C.J.
  03:23:16 - 03:23:31 - Schefferlie, P.C.J.
  03:23:36 - 03:23:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:24:27 - 03:24:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:24:29 - 03:25:40 - Boer, M. de
  03:25:39 - 03:25:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:25:48 - 03:27:32 - Boer, M. de
  03:25:50 - 03:25:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:25:51 - 03:25:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:25:58 - 03:25:58 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:25:58 - 03:25:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:27:32 - 03:27:53 - Oostrum, J.C.
  03:27:56 - 03:29:57 - Boer, M. de
  03:29:56 - 03:29:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:30:22 - 03:33:27 - Dansen, E.L.
  03:32:20 - 03:32:56 - Oostrum, J.C.
  03:33:24 - 03:33:25 - Oostrum, J.C.
  03:33:30 - 03:33:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:33:57 - 03:37:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:37:41 - 03:37:42 - Oostrum, J.C.
  03:37:42 - 03:38:19 - Koçak, A.
  03:38:11 - 03:38:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:38:37 - 03:38:39 - Oostrum, J.C.
  03:38:39 - 03:39:16 - Meijden, T. van der
  03:39:16 - 03:40:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:40:13 - 03:40:52 - Krol, A.
  03:40:16 - 03:40:18 - Oostrum, J.C.
  03:40:19 - 03:40:21 - Oostrum, J.C.
  03:40:51 - 03:40:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:40:52 - 03:40:53 - Oostrum, J.C.
  03:40:53 - 03:40:53 - Oostrum, J.C.
  03:41:00 - 03:41:02 - Krol, A.
  03:41:01 - 03:41:03 - Oostrum, J.C.
  03:41:21 - 03:42:00 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:41:40 - 03:41:53 - Klein, J.
  04:03:08 - 04:04:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:04:16 - 04:05:11 - Klein, J.
  04:04:22 - 04:05:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:04:41 - 04:10:42 - Tekir, I.
  04:10:44 - 04:10:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:11:07 - 04:17:38 - Klein, J.
  04:13:40 - 04:13:47 - Tekir, I.
  04:14:03 - 04:14:27 - Tekir, I.
  04:14:42 - 04:15:07 - Tekir, I.
  04:15:46 - 04:16:08 - Tekir, I.
  04:16:48 - 04:16:56 - Tekir, I.
  04:16:56 - 04:17:24 - Pagter, M. de
  04:16:57 - 04:16:58 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:17:01 - 04:17:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:17:14 - 04:17:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:17:24 - 04:17:55 - Tekir, I.
  04:17:24 - 04:17:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:17:49 - 04:18:08 - Pagter, M. de
  04:18:07 - 04:18:11 - Klein, J.
  04:18:07 - 04:18:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:18:44 - 04:20:07 - Klein, J.
  04:20:07 - 04:20:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:21:28 - 04:21:37 - Klein, J.
  04:22:22 - 04:22:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:22:55 - 04:29:12 - Santen, N. van
  04:23:52 - 04:24:04 - Meijden, T. van der
  04:26:49 - 04:27:32 - Tekir, I.
  04:28:19 - 04:28:26 - Oostrum, J.C.
  04:29:11 - 04:29:16 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:29:29 - 04:32:23 - Oostrum, J.C.
  04:31:45 - 04:31:58 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:32:24 - 04:32:31 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:32:48 - 04:37:11 - Stevens, D.
  04:36:12 - 04:36:50 - Geest, J.P. van der
  04:37:10 - 04:37:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:37:12 - 04:38:23 - Koçak, A.
  04:38:20 - 04:39:05 - Stevens, D.
  04:38:55 - 04:39:00 - Koçak, A.
  04:38:59 - 04:39:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:39:17 - 04:39:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:39:38 - 04:41:15 - Hamann, E.W.H.
  04:40:44 - 04:40:49 - Tekir, I.
  04:40:53 - 04:40:57 - Tekir, I.
  04:41:17 - 04:41:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:41:31 - 04:43:01 - Pagter, M. de
  04:43:00 - 04:43:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:43:18 - 04:55:33 - Schefferlie, P.C.J.
  04:47:59 - 04:48:50 - Klein, J.
  04:48:08 - 04:48:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:49:42 - 04:51:15 - Klein, J.
  04:51:16 - 04:51:53 - Houtepen, M.C
  04:51:53 - 04:51:59 - Tekir, I.
  04:51:59 - 04:52:08 - Oostrum, J.C.
  04:52:08 - 04:52:53 - Klein, J.
  04:52:53 - 04:52:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:53:01 - 04:53:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:53:03 - 04:53:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:55:33 - 04:56:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:56:13 - 04:57:54 - Polatli, F.
  04:57:05 - 04:57:10 - Oostrum, J.C.
  04:57:12 - 04:57:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:57:14 - 04:57:30 - Oostrum, J.C.
  04:57:55 - 04:58:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:57:56 - 04:58:36 - Geest, J.P. van der
  04:58:06 - 04:59:38 - Polatli, F.
  04:58:38 - 04:59:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:59:07 - 04:59:28 - Meijden, T. van der
  04:59:28 - 04:59:46 - Krol, A.
  04:59:36 - 04:59:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:59:47 - 05:00:06 - Santen, N. van
  05:00:00 - 05:00:08 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:18:22 - 05:22:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:22:01 - 05:22:10 - Geest, J.P. van der
  05:22:05 - 05:22:16 - Tekir, I.
  05:22:55 - 05:23:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:23:24 - 05:25:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:25:21 - 05:25:29 - Ambtelijke organisatie 1
  05:25:50 - 05:26:58 - Houwelingen, A.C. van
  05:26:37 - 05:26:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:26:56 - 05:28:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:28:38 - 05:29:06 - Tekir, I.
  05:28:40 - 05:29:27 - Krol, A.
  05:29:07 - 05:29:08 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:29:27 - 05:29:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:29:28 - 05:29:32 - Stevens, D.
  05:29:32 - 05:29:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:29:33 - 05:29:53 - Klein, J.
  05:29:54 - 05:30:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:30:38 - 05:30:48 - Santen, N. van
  05:31:02 - 05:31:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:31:11 - 05:31:24 - Santen, N. van
  05:31:22 - 05:31:27 - Schefferlie, P.C.J.
  05:31:27 - 05:31:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:31:58 - 05:32:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:32:38 - 05:33:05 - Tekir, I.
  05:33:06 - 05:33:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:33:34 - 05:33:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:34:02 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 9. Na de vergadering worden het audioverslag en de notulen op de site geplaatst