Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering

maandag 30 januari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.W.J. Melissant-Briene
Start
maandag 30 januari 2023 19:28
Eind
dinsdag 31 januari 2023 00:40
Toelichting

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 is, na behandeling van het 'Verzoek tot interpellatie betreffende De Nieuwe Doelen' door de raad besloten de vergadering te schorsen en op 30 januari 2023, om 19.30 uur, verder te gaan met de raadsvergadering. Daarin de behandeling van de agendapunten 7B, 7C, 7D. Eerste agendapunt is bespreekstuk 7D 'Tijdelijke onderwijshuisvesting Internationale Schakelklas' waarna punt 7B en 7C worden besproken.

Agendapunten

 1. 0

  Spreker aangemeld:

  • Mw. Tenkink, namens de huurders van de oude Mavo aan de Lange Slagenstraat. Onderwerp: "Een pleidooi voor ruimte voor
   talent ontwikkelen en uitzetten in Gorcum"

  Maandelijks een inspraakronde ….

  De gemeenteraad hoort graag hoe inwoners, verenigingen en organisaties denken over wonen en werken in Gorinchem. Daarom nodigt de raad iedereen uit die hierover iets te vertellen heeft. Op de 1e etage van het stadhuis staat iedere maand de Zeepkist voor u klaar. Vanaf dat kleine podium spreekt u raadsleden, wethouders en andere betrokkenen toe.

  … over een onderwerp naar uw keuze

  U kunt allerlei onderwerpen aankaarten. Daaraan verbinden we geen regels. U kunt aandacht vragen voor een mooi initiatief in uw buurt. U kunt laten zien wat uw club doet. U kunt suggesties doen om iets te verbeteren, of een misstand naar voren brengen. Wilt u reageren op een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u beter inspreken in de sessies waar dat onderwerp op de agenda staat.

  Aanmelden voor de Zeepkist is nodig!

  U dient zich van te voren voor de Zeepkist, met het doorgeven van het onderwerp, te melden! Dat kan tot uiterlijk woensdag  25 januari 2023, 12.00 uur via griffie@gorinchem.nl of 0183 659 550.

  Actie: ter bespreking

 2. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen

  23:47:33 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 3. 1.a

  In deze raadsvergadering wordt afscheid genomen van kinderburgemeester Lolia Hammed.
  Hierna wordt de nieuwe kinderburgemeester, Cato de Lange, geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Gorinchem.

  23:44:31 - 23:34:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:34:13 - 23:33:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:32:51 - 23:26:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:25:45 - 23:25:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:24:00 - 23:22:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:16:10 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 4. 1.b

  Dhr. Van der Meijden zal als fractieassistent voor de fractie D66 terugkeren, kort zal fractievoorzitter dhr. Tekir dhr. Van der Meijden toespreken.
  Welkom de terugkerende mw. Alba Heijdenrijk.

  23:13:19 - 23:13:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:13:05 - 23:10:58 - Tekir, I.
  23:10:31 - 23:07:11 - Foppen, A.H.A.
  23:07:02 - - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:06:53 - 23:06:51 - Foppen, A.H.A.
 5. 2

  Concrete vragen over de stukken dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.

  Besloten wordt over de wijze van afdoening van de stukken als hamerstuk, op voorstel agendacommissie.

 6. 3

  Aan de agenda kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd.

  De raad beslist op voorstel van de voorzitter bij aanvang van de vergadering, of en op welk moment in de vergadering, een vooraf aangekondigde motie ''vreemd aan de orde van de dag' wordt behandeld.

  Bovendien wordt hier besloten hoe en of het Verzoek tot interpellatie betreffende De Nieuwe Doelen, namens de fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA wordt geagendeerd.

  23:05:23 - 23:04:52 - Tekir, I.
  23:04:49 - 23:04:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:04:40 - 23:04:19 - Boutachkourt, A.
  23:04:18 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 7. 4

  Concrete tekstwijzigingen voor het verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.

  • Verslagen van de parallelsessies van 12 januari 2023 en de verslagen van de raadsvergaderingen van oktober en november 2022
  • Op 23 januari is het concept verslag van de raadsvergadering van 24 november geplaatst
  • Op 24 januari is het concept verslag van de raadsvergadering van 15 december geplaatst
 8. 5

  Aanmeldingen voor dit vragenuurtje en mededelingen vanuit het college dienen tijdig, uiterlijk de maandag 24.00 uur voorafgaande aan de vergadering, bij de raadsgriffie te zijn ingediend.

  Het vragenuurtje is bedoeld voor raadsleden om kort en bondig vragen te stellen over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover de raadsleden graag nader willen worden geïnformeerd.

  Voor het college bestaat de mogelijkheid actuele informatie te delen met de raad.

  ARTIKEL 52 RVO, VRAGENUUR

  1. Aan het begin van de periodieke raadsvergadering als bedoeld in artikel 18, eerste lid, wordt de gelegenheid geboden aan raadsleden tot het stellen van mondelinge vragen en aan leden van het college tot het doen van korte mondelinge mededelingen.
  2. Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van de vragen uiterlijk de maandag voorafgaand aan de vergadering bij de griffier.
  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde vragen aan de orde worden gesteld.
  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een korte toelichting daarop te geven. De voorzitter kan de vragensteller de gelegenheid geven om naar aanleiding van de beantwoording één of enkele korte vervolgvragen ter verduidelijking te stellen.
  5. Tijdens het vragenuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten.
  23:03:04 - 23:01:47 - Foppen, A.H.A.
  23:01:45 - 23:01:41 - Melissant-Briene, R.W.J.
  23:01:29 - 23:00:17 - Molengraaf , M.J.
  23:00:17 - 23:00:13 - Foppen, A.H.A.
  23:00:12 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 9. 6

  Bespreekstukken en hamerstukken
  Aan het begin van een raadsvergadering stelt de raad de agenda vast. Er zijn hamerstukken en bespreekstukken. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als er binnen de parallelsessie hierover een unaniem positief advies gegeven wordt aan de raad.

 10. 6.b

  Uitkomt van I&O en B&A d.d. 12 januari 2023: De voorzitter concludeert dat het voorstel geagendeerd kan worden als hamerstuk. Het raadsvoorstel zal nog wel aangepast worden zodat het duidelijk is dat er jaarlijks €200.000 budget nodig is.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2023-837773 Rvs Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026
 11. 6.c

  Uitkomst van I&O/B&A d.d. 12 januari 2023: De voorzitter concludeert dat er nog een financieel overzicht gegeven wordt en dat het voorstel geagendeerd wordt als hamerstuk met het voorbehoud dat er nog een bespreekstuk van gemaakt kan worden.

  Op 23 januari is het raadsvoorstel met bijlage geplaatst.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2023- 834870 Rvs Ontmanteling Camera Uitleesruimte
  22:56:39 - 22:56:12 - Houtepen, M.C
  22:56:11 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 12. 6.e

  De agendacommissie heeft in de vergadering van 12 januari 2023 besloten dit als hamerstuk te agenderen.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2023-841897 Rvs Aanvullen Instructie griffier gemeente Gorinchem 2020 met regels over de Ondernemingsraad
 13. 7
  BESPREEKSTUKKEN 20:32 - 20:32
 14. 7.a

  Op 26 januari om 19.00 uur is memo vergaderorde met betrekking tot het verzoek tot interpellatie geplaatst.

  Moties

  Titel
  M01 Motie D66 e.a. Stel De Nieuwe Doelen open voor Gorcum
  M02 Motie van afkeuring PvdA D66 DG CDA
  22:53:24 - 22:53:10 - Santen, N. van
  22:53:10 - 22:53:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:53:05 - 22:52:53 - Foppen, A.H.A.
  22:52:51 - 22:50:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:50:00 - 22:46:04 - Tekir, I.
  22:46:03 - 22:46:02 - Tekir, I.
  22:45:55 - 22:45:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:45:44 - 22:36:13 - Mager, A.
  22:36:11 - 22:35:44 - Tekir, I.
  22:36:11 - 22:36:06 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:36:11 - 22:36:06 - Oostrum, J.C.
  22:35:56 - 22:35:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:35:47 - 22:35:41 - Oostrum, J.C.
  22:25:00 - 22:23:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:23:30 - 22:23:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:23:05 - 22:20:40 - Klein, J.
  22:23:02 - 22:23:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:20:38 - 22:20:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:20:27 - 22:14:09 - Tekir, I.
  22:19:27 - 22:18:53 - Foppen, A.H.A.
  22:19:25 - 22:19:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:15:08 - 22:15:06 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:14:08 - 22:13:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:13:29 - 22:08:51 - Schefferlie, P.C.J.
  22:08:50 - 22:08:42 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:08:33 - 22:06:36 - Oostrum, J.C.
  22:06:33 - 22:06:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:06:07 - 21:58:47 - Santen, N. van
  22:04:36 - 22:04:18 - Tekir, I.
  22:04:33 - 22:04:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:03:57 - 22:03:50 - Tekir, I.
  22:03:49 - 22:03:31 - Schefferlie, P.C.J.
  22:03:40 - 22:03:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:03:10 - 22:02:57 - Schefferlie, P.C.J.
  22:02:51 - 22:02:24 - Tekir, I.
  22:02:23 - 22:02:15 - Hamann, E.W.H.
  22:02:21 - 22:02:16 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:01:34 - 22:01:25 - Tekir, I.
  22:01:24 - 22:01:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:01:21 - 22:01:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:01:15 - 22:01:13 - Hamann, E.W.H.
  22:01:13 - 22:01:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  22:00:39 - 22:00:30 - Tekir, I.
  22:00:25 - 22:00:17 - Tekir, I.
  22:00:17 - 22:00:13 - Foppen, A.H.A.
  21:59:59 - 21:59:47 - Foppen, A.H.A.
  21:59:59 - 21:59:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:59:45 - 21:59:15 - Tekir, I.
  21:59:25 - 21:59:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:59:20 - 21:59:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:58:45 - 21:58:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:58:31 - 21:56:33 - Pagter, M. de
  21:56:32 - 21:56:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:56:07 - 21:50:49 - Hamann, E.W.H.
  21:54:56 - 21:54:32 - Schefferlie, P.C.J.
  21:54:53 - 21:54:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:54:05 - 21:53:36 - Schefferlie, P.C.J.
  21:53:08 - 21:52:18 - Tekir, I.
  21:53:03 - 21:53:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:52:36 - 21:52:30 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:51:56 - 21:51:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:50:48 - 21:50:41 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:50:30 - 21:46:43 - Oversteeg, J. van
  21:46:41 - 21:46:21 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:46:15 - 21:43:59 - Foppen, A.H.A.
  21:43:59 - 21:43:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:33:54 - 21:33:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:33:19 - 21:07:43 - Mager, A.
  21:32:19 - 21:31:30 - Tekir, I.
  21:32:01 - 21:31:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:29:46 - 21:29:25 - Tekir, I.
  21:29:25 - 21:29:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:28:56 - 21:28:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:27:33 - 21:27:08 - Schefferlie, P.C.J.
  21:27:30 - 21:27:29 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:26:46 - 21:25:59 - Schefferlie, P.C.J.
  21:25:59 - 21:25:34 - Hartog, W.G. den
  21:25:59 - 21:25:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:25:55 - 21:25:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:25:33 - 21:25:00 - Schefferlie, P.C.J.
  21:25:02 - 21:24:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:25:00 - 21:24:37 - Foppen, A.H.A.
  21:24:37 - 21:24:36 - Schefferlie, P.C.J.
  21:24:36 - 21:24:19 - Schefferlie, P.C.J.
  21:24:36 - 21:24:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:24:18 - 21:24:03 - Foppen, A.H.A.
  21:24:03 - 21:23:59 - Schefferlie, P.C.J.
  21:24:01 - 21:23:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:21:58 - 21:21:31 - Oversteeg, J. van
  21:21:51 - 21:21:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:20:57 - 21:20:17 - Tekir, I.
  21:20:07 - 21:19:46 - Tekir, I.
  21:19:28 - 21:18:37 - Tekir, I.
  21:19:04 - 21:19:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:19:03 - 21:18:58 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:18:42 - 21:18:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:18:32 - 21:17:20 - Oversteeg, J. van
  21:18:29 - 21:18:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:17:13 - 21:17:10 - Oversteeg, J. van
  21:16:50 - 21:16:08 - Oversteeg, J. van
  21:15:57 - 21:15:34 - Oversteeg, J. van
  21:15:36 - 21:15:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:14:46 - 21:14:22 - Oversteeg, J. van
  21:14:19 - 21:14:00 - Oversteeg, J. van
  21:14:16 - 21:14:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:13:08 - 21:12:50 - Tekir, I.
  21:13:06 - 21:12:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:11:25 - 21:11:19 - Klein, J.
  21:11:23 - 21:11:16 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:11:15 - 21:11:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:10:07 - 21:09:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:10:06 - 21:06:16 - Tekir, I.
  21:09:29 - 21:08:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:06:57 - 21:06:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:06:33 - 21:06:08 - Pagter, M. de
  21:06:17 - 21:06:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:06:13 - 20:51:44 - Mager, A.
  21:05:05 - 21:04:18 - Tekir, I.
  21:04:08 - 21:03:50 - Tekir, I.
  21:03:24 - 21:03:12 - Oversteeg, J. van
  21:03:24 - 21:03:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:03:18 - 21:03:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:02:40 - 21:02:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:02:36 - 21:02:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:02:36 - 21:02:23 - Tekir, I.
  21:02:13 - 21:01:56 - Tekir, I.
  21:01:59 - 21:01:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:01:13 - 21:01:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:01:10 - 21:01:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  21:01:07 - 21:00:11 - Oversteeg, J. van
  20:59:23 - 20:58:37 - Oversteeg, J. van
  20:58:34 - 20:58:17 - Oversteeg, J. van
  20:58:08 - 20:58:06 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:58:06 - 20:56:34 - Oostrum, J.C.
  20:56:35 - 20:56:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:55:48 - 20:55:47 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:55:48 - 20:55:41 - Oostrum, J.C.
  20:55:44 - 20:55:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:55:38 - 20:54:33 - Klein, J.
  20:54:35 - 20:54:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:53:25 - 20:53:11 - Klein, J.
  20:53:25 - 20:53:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:53:13 - 20:53:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:53:10 - 20:52:46 - Foppen, A.H.A.
  20:52:41 - 20:52:27 - Foppen, A.H.A.
  20:52:20 - 20:51:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:52:18 - 20:51:43 - Tekir, I.
  20:44:22 - 20:44:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:43:56 - 20:38:24 - Tekir, I.
  20:38:22 - 20:36:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:37:16 - 20:37:12 - Oostrum, J.C.
  20:36:59 - 20:36:56 - Oostrum, J.C.
  20:36:52 - 20:36:47 - Oostrum, J.C.
  20:36:34 - 20:36:25 - Schefferlie, P.C.J.
  20:36:24 - 20:36:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:36:22 - 20:36:04 - Oversteeg, J. van
  20:36:03 - 20:35:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:35:29 - 20:35:28 - Alba Heijdenrijk, W.
  20:35:29 - 20:35:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:35:07 - 20:33:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  20:34:42 - 20:34:40 - Oostrum, J.C.
  20:20:39 - 20:18:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
 15. 7.b

  Uitkomst van I&O/B&A d.d. 12 januari 2023: De voorzitter stelt vast dat het voorstel geagendeerd zal worden voor als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 26 januari, De vragen die niet beantwoord zijn worden schriftelijk beantwoord.

  Amendementen

  Titel
  A01Amendement D66 e.a. Compenseer ook de wintermaanden

  Stemmingen

  Onderwerp
  2023-835693 Rvs Energienoodfonds sociale ontmoetingsplaatsen
  03:03:20 - 03:06:56 - Tekir, I.
  03:06:56 - 03:07:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:07:40 - 03:08:02 - Schefferlie, P.C.J.
  03:07:41 - 03:07:42 - Groot, P. de
  03:07:45 - 03:07:47 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:08:03 - 03:08:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:08:05 - 03:08:07 - Hartog, W.G. den
  03:08:08 - 03:08:16 - Groot, P. de
  03:08:15 - 03:08:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:08:41 - 03:09:46 - Houwelingen, A.C. van
  03:09:46 - 03:09:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:10:04 - 03:10:19 - Klein, J.
  03:10:19 - 03:10:21 - Klein, J.
  03:10:23 - 03:10:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:10:26 - 03:10:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:10:38 - 03:11:30 - Groot, P. de
  03:11:29 - 03:11:50 - Hartog, W.G. den
  03:11:33 - 03:11:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:11:50 - 03:12:12 - Groot, P. de
  03:12:14 - 03:12:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:12:25 - 03:12:59 - Krol, A.
  03:13:00 - 03:13:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:13:27 - 03:14:31 - Hartog, W.G. den
  03:14:33 - 03:14:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:14:36 - 03:15:03 - Oversteeg, J. van
  03:15:04 - 03:15:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:15:07 - 03:15:11 - Schefferlie, P.C.J.
  03:15:13 - 03:15:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:15:27 - 03:17:20 - Molengraaf , M.J.
  03:17:22 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 16. 7.c

  Uitkomst van B&A d.d.  8 december 2022: De voorzitter stelt vast dat het voorstel geagendeerd zal worden als bespreekstuk voor de raadsvergadering in januari.

  Amendementen

  Titel
  A01 Amendement VVD e.a. Banneweg (INGETROKKEN)
  A02 Amendement VVD e.a. Banneweg v2

  Moties

  Titel
  M01 Motie PvdA GA Behoud kunstwerk Francois Morellet (INGETROKKEN)

  Stemmingen

  Onderwerp
  2023-827413 Rvs Herinrichting Banneweg fase 2 Piazza center e.o
  03:19:13 - 03:22:38 - Santen, N. van
  03:22:04 - 03:22:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:22:36 - 03:22:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:22:51 - 03:25:02 - Oostrum, J.C.
  03:25:05 - 03:25:08 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:25:29 - 03:29:07 - Foppen, A.H.A.
  03:28:27 - 03:28:28 - Oostrum, J.C.
  03:29:08 - 03:29:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:29:32 - 03:32:05 - Bahlmann, B.C.S.
  03:32:05 - 03:32:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:34:09 - 03:34:09 - Tekir, I.
  03:34:10 - 03:34:48 - Tekir, I.
  03:34:48 - 03:35:09 - Tekir, I.
  03:35:12 - 03:35:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:35:40 - 03:38:59 - Pagter, M. de
  03:38:59 - 03:39:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:39:16 - 03:41:42 - Oversteeg, J. van
  03:41:44 - 03:41:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:42:14 - 03:45:58 - Pellikaan, L.P.W.
  03:46:00 - 03:46:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:46:23 - 03:48:16 - Molengraaf , M.J.
  03:48:11 - 03:48:27 - Santen, N. van
  03:48:26 - 03:56:00 - Molengraaf , M.J.
  03:53:56 - 03:54:07 - Foppen, A.H.A.
  03:53:57 - 03:53:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:54:23 - 03:55:06 - Oversteeg, J. van
  03:54:25 - 03:54:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:55:18 - 03:56:41 - Oversteeg, J. van
  03:56:41 - 03:57:30 - Molengraaf , M.J.
  03:56:42 - 03:56:43 - Pellikaan, L.P.W.
  03:57:12 - 03:57:12 - Santen, N. van
  03:57:13 - 03:57:17 - Santen, N. van
  03:57:21 - 03:57:49 - Santen, N. van
  03:57:30 - 03:57:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:57:48 - 03:59:01 - Oversteeg, J. van
  03:59:02 - 04:00:24 - Oostrum, J.C.
  03:59:02 - 03:59:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:59:02 - 03:59:03 - Pagter, M. de
  03:59:21 - 03:59:40 - Oversteeg, J. van
  03:59:40 - 04:01:26 - Pellikaan, L.P.W.
  04:00:13 - 04:00:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:00:22 - 04:00:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:00:24 - 04:00:25 - Pagter, M. de
  04:00:48 - 04:00:51 - Oostrum, J.C.
  04:01:27 - 04:02:35 - Pagter, M. de
  04:01:28 - 04:01:31 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:01:30 - 04:01:31 - Molengraaf , M.J.
  04:02:36 - 04:02:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:02:39 - 04:04:15 - Molengraaf , M.J.
  04:02:49 - 04:02:50 - Oostrum, J.C.
  04:04:08 - 04:04:12 - Santen, N. van
  04:04:15 - 04:04:24 - Santen, N. van
  04:04:16 - 04:04:18 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:04:23 - 04:04:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:04:30 - 04:04:32 - Santen, N. van
  04:13:13 - 04:13:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:14:00 - 04:14:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:14:02 - 04:17:25 - Santen, N. van
  04:17:24 - 04:17:25 - Pagter, M. de
  04:17:24 - 04:17:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:17:27 - 04:18:27 - Santen, N. van
  04:18:19 - 04:18:27 - Oversteeg, J. van
  04:18:23 - 04:19:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:18:47 - 04:18:54 - Oversteeg, J. van
  04:18:48 - 04:18:50 - Santen, N. van
  04:18:56 - 04:19:39 - Oversteeg, J. van
  04:18:57 - 04:19:00 - Santen, N. van
  04:19:03 - 04:19:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:19:23 - 04:19:36 - Santen, N. van
  04:19:36 - 04:19:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:19:36 - 04:20:20 - Foppen, A.H.A.
  04:19:43 - 04:19:54 - Santen, N. van
  04:19:53 - 04:19:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:20:02 - 04:20:18 - Santen, N. van
  04:20:16 - 04:20:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:20:36 - 04:20:36 - Pagter, M. de
  04:20:38 - 04:21:15 - Pagter, M. de
  04:20:38 - 04:20:41 - Santen, N. van
  04:20:56 - 04:21:01 - Santen, N. van
  04:21:14 - 04:21:45 - Santen, N. van
  04:21:43 - 04:22:22 - Oversteeg, J. van
  04:22:22 - 04:22:44 - Santen, N. van
  04:22:40 - 04:23:25 - Pellikaan, L.P.W.
  04:22:49 - 04:22:50 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:23:24 - 04:23:52 - Santen, N. van
  04:23:50 - 04:24:16 - Pellikaan, L.P.W.
  04:24:15 - 04:24:52 - Santen, N. van
  04:24:21 - 04:24:29 - Oversteeg, J. van
  04:24:54 - 04:25:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:25:33 - 04:25:39 - Schefferlie, P.C.J.
  04:25:34 - 04:25:34 - Oostrum, J.C.
  04:38:48 - 04:39:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:42:02 - 04:42:58 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:43:29 - 04:43:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:43:57 - 04:47:30 - Tekir, I.
  04:47:30 - 04:47:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:47:30 - 04:48:04 - Santen, N. van
  04:47:34 - 04:47:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:47:38 - 04:47:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:48:03 - 04:48:48 - Tekir, I.
  04:48:49 - 04:48:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:49:00 - 04:49:36 - Oversteeg, J. van
  04:49:42 - 04:54:10 - Oversteeg, J. van
  04:50:47 - 04:51:43 - Santen, N. van
  04:50:55 - 04:50:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:52:10 - 04:52:12 - Santen, N. van
  04:52:17 - 04:52:17 - Santen, N. van
  04:52:22 - 04:53:01 - Santen, N. van
  04:52:32 - 04:52:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:53:18 - 04:53:26 - Santen, N. van
  04:53:20 - 04:53:21 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:53:21 - 04:53:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:54:11 - 04:54:39 - Santen, N. van
  04:54:12 - 04:54:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:54:18 - 04:54:42 - Oversteeg, J. van
  04:54:42 - 04:54:44 - Santen, N. van
  04:54:43 - 04:54:47 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:54:56 - 04:56:17 - Pagter, M. de
  04:55:22 - 04:55:34 - Bahlmann, B.C.S.
  04:56:13 - 04:56:23 - Santen, N. van
  04:56:26 - 04:56:27 - Pagter, M. de
  04:56:26 - 04:56:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:56:30 - 04:56:59 - Pagter, M. de
  04:56:57 - 04:57:13 - Santen, N. van
  04:57:12 - 04:57:39 - Pellikaan, L.P.W.
  04:57:14 - 04:57:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:57:39 - 04:57:52 - Santen, N. van
  04:57:53 - 04:57:56 - Pagter, M. de
  04:57:57 - 04:58:03 - Santen, N. van
  04:58:05 - 04:58:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  04:58:06 - 04:58:07 - Pagter, M. de
  04:58:20 - 04:59:40 - Oostrum, J.C.
  04:59:48 - 04:59:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:00:12 - 05:01:35 - Pellikaan, L.P.W.
  05:01:36 - 05:01:45 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:02:03 - 05:07:33 - Molengraaf , M.J.
  05:03:01 - 05:03:11 - Bahlmann, B.C.S.
  05:03:04 - 05:03:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:03:37 - 05:03:38 - Santen, N. van
  05:03:42 - 05:03:43 - Santen, N. van
  05:05:28 - 05:05:30 - Santen, N. van
  05:05:31 - 05:06:08 - Santen, N. van
  05:05:34 - 05:05:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:06:23 - 05:06:42 - Santen, N. van
  05:06:55 - 05:06:55 - Santen, N. van
  05:06:56 - 05:07:05 - Santen, N. van
  05:07:06 - 05:07:10 - Santen, N. van
  05:07:07 - 05:07:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:07:09 - 05:07:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:07:25 - 05:07:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:07:28 - 05:08:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:07:57 - 05:08:02 - Foppen, A.H.A.
  05:08:12 - 05:08:28 - Foppen, A.H.A.
  05:08:29 - 05:08:31 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:08:29 - 05:08:50 - Tekir, I.
  05:08:50 - 05:09:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:09:28 - 05:09:45 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:09:44 - 05:10:03 - Santen, N. van
  05:10:02 - 05:10:09 - Schefferlie, P.C.J.
  05:10:03 - 05:10:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:10:08 - 05:10:19 - Santen, N. van
  05:10:13 - 05:10:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:10:19 - 05:10:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:10:21 - 05:10:22 - Oversteeg, J. van
  05:10:22 - 05:10:24 - Oostrum, J.C.
  05:10:23 - 05:10:42 - Hamann, E.W.H.
  05:10:24 - 05:10:24 - Oostrum, J.C.
  05:10:42 - 05:10:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:10:43 - 05:10:50 - Oostrum, J.C.
  05:10:51 - 05:11:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  05:11:09 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 17. 7.d

  Uitkomst van I&O/B&A d.d. 12 januari 2023: De fracties Democraten Gorinchem en D66 laten na het fractieoverleg weten of het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden.

  De fractie van D66 heeft op dinsdag 17 januari 2023 laten weten dit agendapunt als bespreekstuk te willen behandelen.

  Op 26 januari om 16.38 uur is de bijlage "brief raad aanvullende informatie tbv onderwijshuisvesting ISK" geplaatst.

  Moties

  Titel
  M01 Motie DG e.a. ISK Steun onze lokale ondernemers
  M02 Motie GA Schakelklas Cultuur (INGETROKKEN)
  M03 Motie GA Schakelklas Cultuur v2

  Stemmingen

  Onderwerp
  2023- 839449 Rvs Tijdelijke onderwijshuisvesting Internationale Schakelklas
  00:05:14 - 00:12:11 - Boutachkourt, A.
  00:12:10 - 00:12:36 - Krol, A.
  00:12:16 - 00:12:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:12:35 - 00:12:52 - Boutachkourt, A.
  00:12:48 - 00:13:12 - Krol, A.
  00:13:13 - 00:13:26 - Boutachkourt, A.
  00:13:16 - 00:14:16 - Houwelingen, A.C. van
  00:13:40 - 00:13:50 - Boutachkourt, A.
  00:13:56 - 00:14:13 - Boutachkourt, A.
  00:14:17 - 00:14:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:19:31 - 00:19:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:19:59 - 00:22:13 - Veen, D. van
  00:22:13 - 00:22:30 - Krol, A.
  00:22:16 - 00:22:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:22:30 - 00:22:40 - Veen, D. van
  00:22:43 - 00:22:52 - Geest, J.P. van der
  00:22:44 - 00:22:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:22:45 - 00:22:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:22:53 - 00:22:56 - Geest, J.P. van der
  00:22:55 - 00:22:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:23:04 - 00:23:09 - Veen, D. van
  00:23:09 - 00:23:15 - Geest, J.P. van der
  00:23:17 - 00:23:19 - Veen, D. van
  00:23:24 - 00:23:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:23:58 - 00:38:04 - Hamann, E.W.H.
  00:29:51 - 00:29:55 - Boutachkourt, A.
  00:30:47 - 00:31:23 - Boutachkourt, A.
  00:30:50 - 00:31:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:31:49 - 00:31:50 - Boutachkourt, A.
  00:32:16 - 00:32:37 - Boutachkourt, A.
  00:33:01 - 00:33:02 - Boutachkourt, A.
  00:33:02 - 00:33:25 - Alba Heijdenrijk, W.
  00:33:07 - 00:33:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:33:25 - 00:33:37 - Boutachkourt, A.
  00:34:04 - 00:34:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:37:01 - 00:37:34 - Boutachkourt, A.
  00:37:04 - 00:37:06 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:37:07 - 00:37:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:38:04 - 00:38:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:38:19 - 00:43:27 - Alba Heijdenrijk, W.
  00:40:10 - 00:40:21 - Hamann, E.W.H.
  00:40:12 - 00:40:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:40:18 - 00:40:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:43:27 - 00:43:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:43:46 - 00:49:05 - Groot, P. de
  00:48:20 - 00:49:05 - Houwelingen, A.C. van
  00:48:22 - 00:48:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:49:07 - 00:49:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:49:23 - 00:54:39 - Krol, A.
  00:54:39 - 00:55:02 - Boutachkourt, A.
  00:54:39 - 00:54:41 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:55:02 - 00:55:15 - Krol, A.
  00:55:16 - 00:55:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:55:39 - 00:57:42 - Houtepen, M.C
  00:57:43 - 00:57:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:58:02 - 01:02:40 - Geest, J.P. van der
  01:02:38 - 01:03:19 - Hamann, E.W.H.
  01:02:42 - 01:02:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:03:16 - 01:03:30 - Geest, J.P. van der
  01:03:30 - 01:03:34 - Hamann, E.W.H.
  01:03:34 - 01:03:39 - Geest, J.P. van der
  01:03:42 - 01:04:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:11:49 - 01:11:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:11:56 - 01:11:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:11:59 - 01:12:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:12:29 - 01:43:55 - Mager, A.
  01:22:11 - 01:22:47 - Geest, J.P. van der
  01:22:47 - 01:23:09 - Tekir, I.
  01:22:50 - 01:22:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:23:12 - 01:23:38 - Tekir, I.
  01:23:38 - 01:23:43 - Hamann, E.W.H.
  01:23:40 - 01:23:43 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:24:33 - 01:24:37 - Veen, D. van
  01:24:36 - 01:24:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:24:37 - 01:24:58 - Hamann, E.W.H.
  01:24:59 - 01:25:37 - Tekir, I.
  01:25:28 - 01:25:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:25:37 - 01:25:47 - Veen, D. van
  01:25:41 - 01:25:45 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:25:53 - 01:26:18 - Veen, D. van
  01:25:58 - 01:26:00 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:26:21 - 01:26:30 - Veen, D. van
  01:26:38 - 01:26:44 - Veen, D. van
  01:26:50 - 01:26:52 - Veen, D. van
  01:27:02 - 01:27:38 - Groot, P. de
  01:27:06 - 01:27:08 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:27:08 - 01:27:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:27:09 - 01:27:19 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:28:49 - 01:28:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:32:07 - 01:32:08 - Geest, J.P. van der
  01:32:07 - 01:32:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:32:10 - 01:33:12 - Geest, J.P. van der
  01:34:23 - 01:34:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:34:23 - 01:34:30 - Geest, J.P. van der
  01:34:26 - 01:34:32 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:35:32 - 01:35:43 - Geest, J.P. van der
  01:35:43 - 01:35:45 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:35:45 - 01:35:48 - Houtepen, M.C
  01:35:53 - 01:35:58 - Houtepen, M.C
  01:35:54 - 01:35:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:36:12 - 01:36:30 - Houtepen, M.C
  01:36:13 - 01:36:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:36:32 - 01:36:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:36:36 - 01:37:57 - Alba Heijdenrijk, W.
  01:37:52 - 01:37:56 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:38:58 - 01:39:00 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:38:59 - 01:39:35 - Boutachkourt, A.
  01:40:14 - 01:40:41 - Boutachkourt, A.
  01:41:12 - 01:41:29 - Boutachkourt, A.
  01:42:07 - 01:42:32 - Groot, P. de
  01:42:09 - 01:42:31 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:42:56 - 01:43:14 - Groot, P. de
  01:43:44 - 01:44:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:43:55 - 01:43:56 - Groot, P. de
  01:44:00 - 01:44:17 - Hamann, E.W.H.
  01:44:05 - 01:44:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:02:09 - 02:02:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:02:53 - 02:04:20 - Groot, P. de
  02:04:21 - 02:04:48 - Houtepen, M.C
  02:04:22 - 02:04:27 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:04:47 - 02:05:20 - Groot, P. de
  02:04:58 - 02:05:17 - Houtepen, M.C
  02:05:21 - 02:05:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:05:35 - 02:09:49 - Houwelingen, A.C. van
  02:06:58 - 02:07:26 - Hamann, E.W.H.
  02:07:01 - 02:07:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:09:49 - 02:10:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:10:41 - 02:11:26 - Boutachkourt, A.
  02:11:29 - 02:11:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:11:35 - 02:11:55 - Houtepen, M.C
  02:11:38 - 02:11:42 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:11:46 - 02:11:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:11:54 - 02:11:56 - Boutachkourt, A.
  02:11:57 - 02:12:07 - Houtepen, M.C
  02:12:02 - 02:12:34 - Boutachkourt, A.
  02:12:35 - 02:12:44 - Houtepen, M.C
  02:12:41 - 02:13:03 - Boutachkourt, A.
  02:12:57 - 02:13:01 - Houtepen, M.C
  02:13:04 - 02:13:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:13:18 - 02:14:24 - Krol, A.
  02:14:08 - 02:14:28 - Boutachkourt, A.
  02:14:12 - 02:14:13 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:14:25 - 02:15:18 - Krol, A.
  02:15:19 - 02:15:22 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:15:26 - 02:15:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:15:33 - 02:15:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:16:43 - 02:16:46 - Krol, A.
  02:16:43 - 02:16:44 - Houtepen, M.C
  02:16:44 - 02:17:00 - Alba Heijdenrijk, W.
  02:16:47 - 02:16:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:16:47 - 02:16:49 - Houtepen, M.C
  02:16:49 - 02:17:41 - Krol, A.
  02:17:45 - 02:20:22 - Alba Heijdenrijk, W.
  02:17:47 - 02:17:49 - Krol, A.
  02:18:19 - 02:18:36 - Krol, A.
  02:18:42 - 02:18:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:18:45 - 02:18:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:18:46 - 02:19:41 - Houtepen, M.C
  02:19:54 - 02:20:09 - Houtepen, M.C
  02:20:21 - 02:20:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:20:23 - 02:21:24 - Hamann, E.W.H.
  02:21:23 - 02:22:41 - Tekir, I.
  02:21:24 - 02:21:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:21:24 - 02:21:36 - Alba Heijdenrijk, W.
  02:21:34 - 02:21:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:21:36 - 02:21:36 - Hamann, E.W.H.
  02:21:36 - 02:21:42 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:21:37 - 02:21:46 - Hamann, E.W.H.
  02:21:45 - 02:21:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:22:36 - 02:22:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:22:38 - 02:22:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:22:41 - 02:22:45 - Hamann, E.W.H.
  02:23:03 - 02:24:29 - Hamann, E.W.H.
  02:24:29 - 02:24:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:24:50 - 02:26:39 - Houtepen, M.C
  02:26:33 - 02:26:44 - Hamann, E.W.H.
  02:26:37 - 02:26:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:26:43 - 02:27:11 - Houtepen, M.C
  02:27:12 - 02:27:14 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:27:29 - 02:28:25 - Veen, D. van
  02:28:28 - 02:28:30 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:28:46 - 02:29:58 - Geest, J.P. van der
  02:29:58 - 02:30:13 - Houtepen, M.C
  02:30:02 - 02:30:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:30:16 - 02:30:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:30:40 - 02:39:56 - Mager, A.
  02:31:28 - 02:31:41 - Tekir, I.
  02:31:41 - 02:31:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:31:51 - 02:31:53 - Tekir, I.
  02:31:53 - 02:31:55 - Schefferlie, P.C.J.
  02:31:54 - 02:31:58 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:31:57 - 02:32:08 - Schefferlie, P.C.J.
  02:32:08 - 02:32:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:32:14 - 02:32:21 - Schefferlie, P.C.J.
  02:32:23 - 02:32:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:32:43 - 02:33:02 - Tekir, I.
  02:33:02 - 02:33:12 - Hamann, E.W.H.
  02:33:04 - 02:33:06 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:33:12 - 02:33:40 - Tekir, I.
  02:33:37 - 02:33:42 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:34:49 - 02:35:09 - Groot, P. de
  02:35:16 - 02:35:39 - Groot, P. de
  02:35:45 - 02:35:48 - Groot, P. de
  02:35:48 - 02:36:00 - Boutachkourt, A.
  02:35:50 - 02:36:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:36:03 - 02:36:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:38:04 - 02:38:18 - Groot, P. de
  02:38:06 - 02:38:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:38:27 - 02:38:58 - Alba Heijdenrijk, W.
  02:38:31 - 02:38:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:39:11 - 02:39:21 - Alba Heijdenrijk, W.
  02:39:35 - 02:40:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:47:55 - 02:50:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:50:21 - 02:50:56 - Klein, J.
  02:50:56 - 02:51:08 - Schefferlie, P.C.J.
  02:50:57 - 02:50:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:51:09 - 02:51:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:51:26 - 02:51:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:51:48 - 02:51:58 - Geest, J.P. van der
  02:51:59 - 02:52:09 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:52:19 - 02:52:22 - Alba Heijdenrijk, W.
  02:52:23 - 02:53:06 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:01:30 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 18. 8
  VAST AGENDAPUNT begrotingswijzigingen 00:39 - 00:40
 19. 8.a

  Op 24 januari 2023 het raadsvoorstel met bijlage geplaats.

  Stemmingen

  Onderwerp
  2023-843855 Rvs maandwijziging 26 januari
 20. 9

  Motie
  Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat op de agenda staat. Vaak roepen moties het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. Een motie kan ook afkeuring over iets uitspreken: dat doet de raad met een motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen. Een aangenomen motie is niet bindend: het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel uitleggen.

  Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp. De vergadering moet bij de agendering instemmen met agendering van een dergelijke motie.

 21. 10

  Na de vergadering worden het audioverslag en de notulen op de site geplaatst