Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Parallelsessie raadzaal

B&A De Nieuwe Doelen

donderdag 1 februari 2024

19:30 - 21:20
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
P. de Groot
Start
donderdag 1 februari 2024 19:26
Eind
dinsdag 6 februari 2024 13:25
Toelichting

Dubbele sessie

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  00:04:43 - 00:04:46 - Schefferlie, P.C.J.
  00:04:47 - 00:04:51 - Tekir, I.
  00:04:50 - 00:04:52 - Geest, J.P. van der
  00:04:52 - 00:04:54 - Santen, N. van
  00:04:55 - 00:04:57 - Klein, J.
  00:04:59 - 00:05:02 - Oostrum, J.C.
  00:05:03 - 00:05:05 - Krol, A.
  00:05:06 - 00:05:10 - Andel, P van
  00:05:09 - 00:05:13 - Hamann, E.W.H.
  00:05:14 - 00:05:17 - Hamann, E.W.H.
  00:05:17 - - Groot, P. de
 2. 2

  In het op 29 juni 2023 door de raad vastgestelde initiatiefvoorstel voor De Nieuwe Doelen en bibliotheek wordt gevraagd om een raadsvoorstel over een groot podium voor 1 juli 2024 op de locatie Haarstraat 64/De Nieuwe Doelen.


  Als eerste stap in het bestuurlijke besluitvormingsproces rond dit initiatiefvoorstel zijn in de I&O van 11 januari 2024 vier varianten gepresenteerd. Tijdens deze I&O is door de raad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de structurele en langjarige financiële gevolgen van de varianten en de inhoudelijke kansen van een vernieuwde Nieuwe Doelen.


  Met onderhavig raadsvoorstel vraagt het college de raad om de functionele ruimtestaat van het programma van eisen vast te stellen voor De Nieuwe Doelen (theater en bibliotheek). Daarnaast wordt gevraagd om variant B aan te wijzen als voorkeursvariant en variant 0 als alternatief voor verdere uitwerking richting besluitvorming. Tenslotte wordt de raad gevraagd om het college opdracht te geven de financiële gevolgen van deze twee varianten uit te werken, waarbij voor een goed vergelijk bij variant 0 tevens de kosten van het realiseren en exploiteren van een toekomstbestendige bibliotheek aan de Groenmarkt 1 (of elders) worden meegenomen.


  Bij positieve besluitvorming komt het college in een I&0 en B&A (mei-juni) bij de raad terug met uitwerking van de exploitatie- en beheermodellen van de varianten en de randvoorwaarden om tot een zo optimaal mogelijk multifunctioneel gebruik van De Nieuwe Doelen te komen. De financiële gevolgen van variant B, of variant 0 in combinatie met kosten voor het elders realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek, worden betrokken bij de PPN 2025-2028. Dit zodat dan in een integrale afweging, gelijktijdig met de PPN 2025-2028, een definitief besluit kan worden genomen om dit project verder uit te werken richting uitvoering of te stoppen.

  00:05:57 - 00:09:19 - Polatli, F.
  00:09:14 - 00:09:27 - Groot, P. de
  00:09:29 - 00:17:43 - Hamann, E.W.H.
  00:11:20 - 00:11:38 - Krol, A.
  00:11:22 - 00:11:23 - Groot, P. de
  00:11:31 - 00:11:33 - Groot, P. de
  00:11:39 - 00:11:41 - Groot, P. de
  00:14:06 - 00:14:15 - Oostrum, J.C.
  00:14:09 - 00:14:10 - Groot, P. de
  00:14:18 - 00:14:18 - Groot, P. de
  00:14:24 - 00:14:33 - Oostrum, J.C.
  00:14:45 - 00:14:50 - Oostrum, J.C.
  00:15:04 - 00:15:50 - Klein, J.
  00:15:06 - 00:15:08 - Groot, P. de
  00:15:45 - 00:15:46 - Groot, P. de
  00:16:33 - 00:16:35 - Groot, P. de
  00:17:43 - 00:17:56 - Groot, P. de
  00:17:53 - 00:17:54 - Santen, N. van
  00:17:55 - 00:20:05 - Santen, N. van
  00:20:03 - 00:20:07 - Groot, P. de
  00:20:06 - 00:27:18 - Tekir, I.
  00:22:54 - 00:23:23 - Krol, A.
  00:22:56 - 00:22:59 - Groot, P. de
  00:23:56 - 00:24:15 - Klein, J.
  00:23:58 - 00:24:00 - Groot, P. de
  00:27:14 - 00:27:36 - Santen, N. van
  00:27:16 - 00:27:20 - Groot, P. de
  00:27:31 - 00:30:36 - Tekir, I.
  00:27:32 - 00:27:33 - Groot, P. de
  00:27:57 - 00:29:22 - Santen, N. van
  00:29:46 - 00:29:47 - Santen, N. van
  00:29:48 - 00:30:01 - Santen, N. van
  00:29:55 - 00:29:57 - Groot, P. de
  00:30:01 - 00:30:12 - Groot, P. de
  00:30:17 - 00:30:25 - Santen, N. van
  00:30:18 - 00:30:23 - Groot, P. de
  00:30:24 - 00:30:40 - Groot, P. de
  00:30:40 - 00:33:59 - Klein, J.
  00:31:25 - 00:31:33 - Tekir, I.
  00:31:27 - 00:31:28 - Groot, P. de
  00:31:47 - 00:31:49 - Tekir, I.
  00:32:13 - 00:32:45 - Tekir, I.
  00:32:14 - 00:32:20 - Groot, P. de
  00:33:58 - 00:34:04 - Groot, P. de
  00:34:03 - 00:39:46 - Schefferlie, P.C.J.
  00:39:44 - 00:39:49 - Groot, P. de
  00:39:49 - 00:45:09 - Oostrum, J.C.
  00:43:53 - 00:44:01 - Schefferlie, P.C.J.
  00:43:55 - 00:43:57 - Groot, P. de
  00:45:09 - 00:45:13 - Groot, P. de
  00:45:14 - 00:51:08 - Geest, J.P. van der
  00:51:09 - 00:51:15 - Groot, P. de
  00:51:15 - 00:59:10 - Krol, A.
  00:55:08 - 00:55:25 - Schefferlie, P.C.J.
  00:55:10 - 00:55:12 - Groot, P. de
  00:56:12 - 00:56:16 - Groot, P. de
  00:56:13 - 00:57:10 - Tekir, I.
  00:57:43 - 00:58:00 - Tekir, I.
  00:59:05 - 00:59:15 - Hamann, E.W.H.
  00:59:07 - 00:59:08 - Groot, P. de
  00:59:15 - 00:59:17 - Groot, P. de
  00:59:16 - 00:59:22 - Krol, A.
  00:59:19 - 00:59:20 - Groot, P. de
  00:59:23 - 00:59:32 - Groot, P. de
  00:59:32 - 01:09:06 - Andel, P van
  01:06:50 - 01:07:33 - Schefferlie, P.C.J.
  01:06:54 - 01:06:56 - Groot, P. de
  01:08:47 - 01:08:48 - Groot, P. de
  01:09:05 - 01:09:09 - Oostrum, J.C.
  01:09:11 - 01:09:23 - Groot, P. de
  01:09:11 - 01:09:13 - Andel, P van
  01:09:23 - 01:11:47 - Polatli, F.
  01:11:28 - 01:12:54 - Tekir, I.
  01:11:29 - 01:11:31 - Groot, P. de
  01:12:53 - 01:14:05 - Polatli, F.
  01:12:54 - 01:12:56 - Groot, P. de
  01:13:39 - 01:14:07 - Tekir, I.
  01:14:05 - 01:16:33 - Polatli, F.
  01:14:39 - 01:15:06 - Tekir, I.
  01:14:40 - 01:14:50 - Groot, P. de
  01:15:10 - 01:16:04 - Tekir, I.
  01:16:04 - 01:16:16 - Santen, N. van
  01:16:05 - 01:16:07 - Groot, P. de
  01:16:12 - 01:16:25 - Groot, P. de
  01:16:16 - 01:16:34 - Santen, N. van
  01:16:27 - 01:16:36 - Groot, P. de
  01:16:33 - 01:17:05 - Tekir, I.
  01:16:58 - 01:17:18 - Polatli, F.
  01:17:16 - 01:17:23 - Santen, N. van
  01:17:18 - 01:17:20 - Groot, P. de
  01:17:19 - 01:17:27 - Tekir, I.
  01:17:26 - 01:17:33 - Klein, J.
  01:17:27 - 01:17:33 - Santen, N. van
  01:17:28 - 01:17:33 - Groot, P. de
  01:17:34 - 01:17:52 - Polatli, F.
  01:17:47 - 01:17:49 - Groot, P. de
  01:17:47 - 01:18:26 - Santen, N. van
  01:18:28 - 01:18:29 - Groot, P. de
  01:18:28 - 01:18:35 - Polatli, F.
  01:18:31 - 01:18:35 - Groot, P. de
  01:18:33 - 01:19:00 - Klein, J.
  01:18:59 - 01:19:01 - Groot, P. de
  01:18:59 - 01:19:16 - Tekir, I.
  01:19:09 - 01:19:34 - Klein, J.
  01:19:29 - 01:20:13 - Schefferlie, P.C.J.
  01:19:32 - 01:19:34 - Groot, P. de
  01:20:13 - 01:20:20 - Klein, J.
  01:20:14 - 01:20:37 - Krol, A.
  01:20:18 - 01:20:19 - Groot, P. de
  01:20:36 - 01:20:49 - Tekir, I.
  01:20:38 - 01:20:39 - Groot, P. de
  01:20:49 - 01:20:53 - Groot, P. de
  01:20:50 - 01:21:25 - Klein, J.
  01:21:19 - 01:22:35 - Schefferlie, P.C.J.
  01:21:24 - 01:21:26 - Groot, P. de
  01:22:35 - 01:22:42 - Groot, P. de
  01:22:41 - 01:24:46 - Polatli, F.
  01:23:48 - 01:24:27 - Schefferlie, P.C.J.
  01:23:49 - 01:23:50 - Groot, P. de
  01:24:27 - 01:24:30 - Groot, P. de
  01:24:27 - 01:24:43 - Hamann, E.W.H.
  01:24:43 - 01:25:14 - Schefferlie, P.C.J.
  01:25:14 - 01:25:18 - Groot, P. de
  01:25:15 - 01:25:22 - Hamann, E.W.H.
  01:25:15 - 01:25:18 - Polatli, F.
  01:25:20 - 01:25:25 - Groot, P. de
  01:25:25 - 01:27:31 - Polatli, F.
  01:26:05 - 01:26:21 - Groot, P. de
  01:26:21 - 01:27:43 - Geest, J.P. van der
  01:27:32 - 01:27:49 - Hamann, E.W.H.
  01:27:44 - 01:28:07 - Polatli, F.
  01:27:44 - 01:27:47 - Groot, P. de
  01:28:03 - 01:28:37 - Geest, J.P. van der
  01:28:37 - 01:28:40 - Polatli, F.
  01:28:37 - 01:32:50 - Hamann, E.W.H.
  01:28:38 - 01:28:40 - Groot, P. de
  01:29:32 - 01:29:34 - Schefferlie, P.C.J.
  01:29:38 - 01:29:44 - Schefferlie, P.C.J.
  01:30:15 - 01:32:48 - Schefferlie, P.C.J.
  01:30:20 - 01:30:21 - Groot, P. de
  01:30:24 - 01:30:25 - Groot, P. de
  01:30:36 - 01:30:37 - Groot, P. de
  01:31:12 - 01:31:19 - Groot, P. de
  01:32:21 - 01:32:24 - Groot, P. de
  01:32:41 - 01:32:53 - Groot, P. de
  01:32:48 - 01:33:39 - Santen, N. van
  01:33:20 - 01:33:40 - Tekir, I.
  01:33:38 - 01:33:41 - Groot, P. de
  01:33:39 - 01:33:39 - Schefferlie, P.C.J.
  01:33:40 - 01:33:41 - Tekir, I.
  01:33:40 - 01:34:07 - Schefferlie, P.C.J.
  01:33:52 - 01:33:56 - Santen, N. van
  01:34:02 - 01:34:21 - Santen, N. van
  01:34:06 - 01:34:15 - Groot, P. de
  01:34:07 - 01:35:11 - Tekir, I.
  01:34:16 - 01:34:19 - Groot, P. de
  01:34:45 - 01:35:42 - Santen, N. van
  01:35:32 - 01:36:24 - Schefferlie, P.C.J.
  01:35:40 - 01:35:42 - Groot, P. de
  01:36:24 - 01:36:27 - Groot, P. de
  01:36:24 - 01:36:42 - Santen, N. van
  01:36:31 - 01:36:48 - Schefferlie, P.C.J.
  01:36:49 - 01:37:04 - Groot, P. de
  01:37:06 - 01:38:13 - Polatli, F.
  01:38:12 - 01:38:16 - Groot, P. de
  01:38:16 - 01:39:16 - Oostrum, J.C.
  01:39:18 - 01:39:24 - Groot, P. de
  01:39:23 - 01:40:06 - Polatli, F.
  01:40:04 - 01:40:23 - Oostrum, J.C.
  01:40:05 - 01:40:05 - Groot, P. de
  01:40:23 - 01:40:26 - Klein, J.
  01:40:24 - 01:40:26 - Groot, P. de
  01:40:26 - 01:40:36 - Hamann, E.W.H.
  01:40:33 - 01:40:34 - Polatli, F.
  01:40:37 - 01:40:50 - Polatli, F.
  01:40:48 - 01:41:18 - Tekir, I.
  01:40:56 - 01:41:08 - Polatli, F.
  01:40:57 - 01:40:58 - Groot, P. de
  01:41:14 - 01:41:15 - Polatli, F.
  01:41:17 - 01:41:19 - Polatli, F.
  01:41:18 - 01:42:13 - Klein, J.
  01:41:18 - 01:41:21 - Groot, P. de
  01:42:10 - 01:42:43 - Tekir, I.
  01:42:12 - 01:42:14 - Groot, P. de
  01:42:40 - 01:43:58 - Klein, J.
  01:42:41 - 01:42:43 - Groot, P. de
  01:43:40 - 01:43:41 - Groot, P. de
  01:43:50 - 01:43:51 - Groot, P. de
  01:43:59 - 01:44:02 - Groot, P. de
  01:44:00 - 01:44:38 - Andel, P van
  01:44:39 - 01:44:47 - Groot, P. de
  01:44:48 - 01:53:43 - Polatli, F.
  01:47:03 - 01:47:32 - Geest, J.P. van der
  01:51:04 - 01:51:59 - Schefferlie, P.C.J.
  01:51:06 - 01:51:07 - Groot, P. de
  01:52:00 - 01:52:02 - Groot, P. de
  01:53:41 - 01:54:00 - Groot, P. de
  01:53:59 - 01:54:27 - Schefferlie, P.C.J.
  01:54:30 - 01:54:32 - Groot, P. de
  01:54:31 - 01:54:42 - Polatli, F.
  01:54:43 - 01:55:15 - Groot, P. de
  01:55:12 - 01:55:25 - Klein, J.
  01:55:21 - 01:55:23 - Groot, P. de
  01:55:25 - 01:55:29 - Groot, P. de
  01:55:25 - 01:55:30 - Schefferlie, P.C.J.
  01:55:27 - 01:55:30 - Hamann, E.W.H.
  01:55:31 - 01:55:32 - Groot, P. de
  01:55:33 - 01:55:35 - Hamann, E.W.H.
  01:55:36 - 01:55:40 - Schefferlie, P.C.J.
  01:55:36 - 01:55:39 - Groot, P. de
  01:55:40 - 01:55:48 - Hamann, E.W.H.
  01:55:48 - 01:55:51 - Groot, P. de
  01:55:49 - 01:56:29 - Schefferlie, P.C.J.
  01:56:29 - 01:56:32 - Groot, P. de
  01:56:33 - 01:57:17 - Tekir, I.
  01:57:17 - - Groot, P. de
 3. 3

  Afsluiting sessie en vervolgafspraken